Een vergadering bijwonen?

Dat kan. Raadpleeg de vergaderdata. Omdat de vergaderlocaties wisselen is het handig u van te voren aan te melden via info@adviesraadsamenleving-olstwijhe.nl, dan krijgt u de vergaderlocatie en vergaderstukken toegestuurd.

Per mail de agenda van een vergadering ontvangen?

Dat kan. Via het contactformulier kunt u ons vragen u op de verzendlijst te plaatsen.

Lid worden van een werkgroep?

Dat kan. Neem contact op met het secretariaat van de Adviesraad Samenleving via het contactformulier.

Een mening geven, opmerking maken, vraag stellen?

Dat kan. Graag zelfs! Laat van u horen via: info@adviesraadsamenleving-olstwijhe.nl

Adviesraad Samenleving gemeente Olst - Wijhe

Welkom bij de Adviesraad Samenleving Olst-Wijhe. Als raad geven wij advies aan het College van Burgemeester en Wethouders. Het gaat daarbij om alle onderwerpen die vallen binnen het Sociale Domein, zoals de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Participatiewet en de Jeugdwet. We adviseren zowel gevraagd als ongevraagd. Bij ieder advies kijken wij door de ogen van de burgers uit de gemeente Olst-Wijhe. Daarbij baseren wij ons op informatie van onze achterban, op ervaringen van gebruikers en op kennis van professionals. Onze raad bestaat uit een groep sociaal actieve vrijwilligers afkomstig uit alle lagen van de bevolking. Heeft u zaken die u aan de orde wilt stellen binnen de Adviesraad Samenleving Olst-Wijhe? Wij horen het graag van u!

 

Wij zijn er niet om individuele gevallen te behandelen. Daarvoor kunt u naar het toegangsteam van de gemeente. Wilt u een klacht indienen. De gemeente heeft een klachtencommissie.