Huishoudelijk reglement

Om afspraken te borgen en transparantie te creĆ«ren is een huishoudelijk reglement opgesteld. 

Het huishoudelijke reglement is samengesteld uit de eerdere verordening en de afspraken die we gemaakt hebben op onze jaarlijkse bijeenkomsten.

In het overleg van 3 februari 2021 is vastgesteld dat de adviesraad er is om signalen door te geven aan de gemeente en meedenkt bij het beleid en de uitvoering van het beleid. Het doel is om te komen tot een zo goed mogelijke dienstverlening op het gebied van het sociaal domein.

Aanleiding

Toen de adviesraad werd opgestart lag alles vast in een Verordening. De verordening is aangepast en bepaalde dingen die eerder waren geregeld horen nu in een huishoudelijk reglement vast te liggen.

Ook worden er op bijeenkomsten afspraken gemaakt, die ook hier vastgelegd worden, zodat het als naslagwerk dienst kan doen.

Doel

Dit reglement zal alleen verspreid worden onder de leden van de adviesraad en is een naslagwerk waar alle gemaakte afspraken in worden vastgelegd. Het is een groeidocument, waarin alle nieuwe afspraken worden vastgelegd.