Een vergadering bijwonen?

Dat kan. Raadpleeg de vergaderdata. Omdat de vergaderlocaties wisselen is het handig u van te voren aan te melden via info@adviesraadsamenleving-olstwijhe.nl , dan krijgt u de vergaderlocatie en vergaderstukken toegestuurd.

Per mail de agenda van een vergadering ontvangen?

Dat kan. Via het contactformulier kunt u ons vragen u op de verzendlijst te plaatsen.

Lid worden van een werkgroep?

Dat kan. Neem contact op met het secretariaat van de Adviesraad Samenleving via het contactformulier.

Een mening geven, opmerking maken, vraag stellen?

Dat kan. Graag zelfs! Laat van u horen via: info@adviesraadsamenleving-olstwijhe.nl

Alfons Wiegink

Lid van de werkgroep Participatiewet

 

Sinds 2017 wonen mijn vrouw en ik op de Boskamp. Wij genieten van de mooie gemeente Olst-Wijhe gelegen aan de mooiste rivier van Nederland. Ik ben actief in het plaatselijke vrijwilligerswerk. Dat doe ik met veel plezier als maatschappelijk begeleider bij Vluchtelingenwerk en taalcoach bij het Taalpunt. Ook ben ik betrokken bij FNV lokaal, het IVN en het Waterschap. Hiervoor heb ik bijna 40 jaar in het basisonderwijs gewerkt. Waarom de Adviesraad? Ik vind het belangrijk dat iedereen in Olst-Wijhe volwaardig mee kan doen. Ook als mensen problemen hebben op het gebied van zorg, werk en/of inkomen, hoort er een goed sociaal vangnet te zijn. Alle inwoners in onze gemeente moeten mee kunnen participeren.

Carla van der Kolk

Lid werkgroep Jeugdwet

Mijn naam is Carla van der Kolk. Ik zet mij voor de Adviesraad Samenleving in omdat ik het belangrijk vind dat jongeren de kansen krijgen die zij verdienen. Met name voor jeugd en jongeren waarvoor dat niet van zelfsprekend is. Daarom ben ik lid van de werkgroep Jeugd.

Han Schnitzler

Lid werkgroep Wmo, lid van de kerngroep

 

Ik ben gepensioneerd Gz-psycholoog en Onderwijsadviseur. Sinds 1979 woon ik in Wijhe en ik werk nog gedeeltelijk als zelfstandig adviseur. 

Bestuurlijk ben ik tot 2022 ruim 5 jaar actief geweest als lid van het Landelijk Bestuur van een patiëntenorganisatie en daarvoor 4 jaar  als lid van een Raad van Toezicht in Olst-Wijhe 

Vanaf juni 2018 ben ik lid van de adviesraad samenleving, werkgroep WMO.

Ik wil mijn kennis en ervaring graag inzetten voor het welzijn van mensen, ook in mijn eigen woongemeente.

Harm Pol

Lid van de werkgroep Wmo en de Kerngroep

Ik ben ca. 35 jaar werkzaam geweest bij een dienst van het Ministerie van Landbouw, Visserij en Natuurbeheer. Mijn laatste functie was beleidsadviseur m.b.t. financiële regelingen van de EU. Ik ben al een groot aantal jaren met pensioen. Naast mijn werk voor de Adviesraad Samenleving maak ik ook deel uit van de cliëntenraad van een grote Huisartsenzorggroep/Spoedeisende hulp. Ik heb ruim 17 jaar veel vrijwilligerswerk gedaan voor de patiëntenvereniging Harteraad.

Ik vind het belangrijk dat een groep mensen zich verdiept in de door de gemeente gekozen beleidsvoering met betrekking tot het sociale domein en de uitvoering hiervan. Op basis hiervan de gemeente voorziet van gevraagd en ongevraagde adviezen op dit gebied. Hiertoe is ook het binnenkrijgen /-halen van de praktijk (lees: burgers) een belangrijk gegeven.

Ilona Hiddes

Secretaris werkgroep Participatiewet

Getrouwd en moeder van twee zoons. Geboren en getogen in Deventer, maar sinds 2014 woon ik in Raalte. Mijn hele jeugd heb ik altijd op de camping-boerderij Krijtenberg in Wijhe gestaan. Hierdoor een substantieel deel van mijn jeugd ook in gemeente Olst-Wijhe doorgebracht.

Mijn werkervaring zit in de Finance & Control. Sinds 2020 ben ik mij meer aan het richten op het sociaal domein. Met specifiek het gebied van budgetcoaching en financiële planning voor iedereen die daar hulp bij nodig heeft. Mijn raakvlak met de Participatiewet zit in de klanten van mijn eigen onderneming en de mensen die ik in mijn vrijwilligerswerk bij Humanitas tegenkom.

De rol van secretaris voor de werkgroep Participatiewet vind ik een leuke afwisseling op mijn bestaande werkzaamheden. Voor de werkgroep regel ik de vergaderingen van A tot Z en vervul ik andere ondersteunende werkzaamheden. Met dit werk verbreed ik mijn eigen horizon en kan ik de werkgroep ondersteunen met mijn eigen praktijkervaring en inzichten.

Joost Hemmen

Lid werkgroep WMO.

 

Inmiddels woon ik met veel plezier sinds 2012 in Olst. Doordat ik gewerkt heb in de zorg ( gehandicaptenzorg) en een grote interesse heb voor het onderwijs, heb ik behoorlijk wat kennis van de sociale kaart. Mijn bestuursfunctie bij een toneelvereniging en de hardlooptrainingen die ik geef aan GGZ- cliënten, geven mij veel voldoening. Ik heb een grote interesse in maatschappelijke vraagstukken en bekijk deze graag van zoveel mogelijk verschillende kanten, om daardoor uiteindelijk bij de beste benadering uit te komen. Ik heb een grote zwak voor diegene die het minder heeft en/ of die afwijkt van de “norm”. Op wat voor manier dan ook.

Trees Fletterman-Schuiling

Lid van de werkgroep Wmo

In  januari 2023 ben ik lid geworden van de adviesraad voor de werkgroep WMO.
Mijn belangstelling ligt bij de senioren van onze gemeente.
Niet altijd weten wij ouderen de juiste weg te vinden in onze sterk en snel veranderende maatschappij. Ik wil mij inzetten voor hun welzijn. Deze inzet doe ik ook als bestuurslid van de ouderenbond KBO Boerhaar - Wijhe en als vrijwilliger in het Noaberhuus Wijhe, het Soepcafé en de maandelijkse gezamenlijke maaltijd voor ouderen.

Jarenlang heb ik mij ingezet voor de jeugd vanuit ons gezin met 6 kinderen ( en inmiddels 20 kleinkinderen). Nu is "mijn doelgroep " aan de beurt. Vanuit mijn praktische kijk op het wel en wee van de samenleving wil ik via de Adviesraad een bijdrage leveren aan het welzijn van inwoners van de gemeente Olst-Wijhe.

 

 

 

G.J. van der Bend

Lid van de werkgroep Wmo

Sinds begin 2023 maak ik deel uit van de werkgroep WMO (wet maatschappelijke ondersteuning). Wonend in Wijhe en na een heel aantal jaren als mantelzorger en zorgvrijwilliger merk ik dat (oudere) zorgvragers nogal eens in omstandigheden belanden die zij niet konden vermoeden. Voorzieningen, netwerken, vrijwilligers, medische zorg, alle mogelijk geachte aandacht is gegeven dan zijn er toch mensen die zich niet goed gehoord voelen en slaat de gelatenheid toe. Dat is hard. Om te ervaren voor de persoon zelf maar ook de omgeving krijgt dit mee. Ik weet dat je het niet iedereen naar de zin kunt maken we hebben tenslotte niet voor niets al die polders en dijken in ons land. Toch met enige verve kun je samen een heel eind komen zo weet ik uit ervaring. Samenhang bereiken is er een durven doen nog een. Om juist dit levende probleem; het toch niet gehoord voelen, breder gezien te krijgen. Ik denk daarom dat een werkgroep zoals de onze in Olst-Wijhe hiervoor een goed instrument is en vind het dan ook mooi hier deel van uit te mogen maken.

Karin Köster

Secretaris werkgroep Wmo, werkgroep Jeugdwet en Kerngroep

Met veel plezier vervul ik de functie van secretaris voor de Kerngroep en de werkgroepen Wmo en Jeugd. Ik verstuur vergaderstukken, regel vergaderlocaties, vergaderdata, nodig ambtenaren uit, help adviezen schrijven en zet mijn kennis van het netwerk aan organisaties en betrokkenen in voor de achterbanraadpleging van de Adviesraad. Op deze manier lever ik indirect een bijdrage aan het mooie werk van de Adviesraad Samenleving Olst-Wijhe.

Linda Smit

Lid werkgroep Jeugdwet

 

Mijn naam is Linda Smit en ik woon ruim 15 jaar met mijn gezin in het prachtige Wijhe. In het dagelijks leven ben ik docent op een mbo. Daarnaast heb ik een eigen praktijk voor kinderen en jongeren die extra ondersteuning bij het leren of op sociaal-emotioneel gebied nodig hebben. Ik vind het fijn om hen vooruit te helpen. Ik wil graag met mijn kennis en ervaring een waardevolle bijdrage leveren aan de jeugd van onze gemeente.

 

 

Madelon Smedinga

Lid werkgroep Jeugdwet

Mijn naam is Madelon Smedinga en ik kom uit Wijhe. Al enkele jaren draai ik mee in de Adviesraad (voorheen Wmo-raad) met als aandachtsveld Jeugd. Als ervaringsdeskundige (moeder van een zoon die extra voorzieningen nodig heeft) kan ik een waardevolle bijdrage leveren aan het beleid van de gemeente op het gebied van Jeugd.

Rina Kers

lid van de werkgroep Participatie

Mijn naam is Rina Kers en woon al 22 jaar in Olst.

Ik werk bij Soc.Werkvoorziening Konnected in Deventer.

Sinds 2019 zit ik bij de Adviesraad (participatiegroep) in olst/wijhe.

Er zijn  nog veel aandachtspunten  waar nog veel aandacht aan geschonken moet worden.

Hierbij hoop ik een waardevolle bijdrage te leveren voor mensen met een beperking.

Ook wil ik een luisterend oor zijn voor de bevolking

Theo Ganzeboom

Lid van de werkgroep Wmo

Ik ben in 2018 toegetreden tot de Adviesraad Samenleving en heb nog geen keuze kunnen maken voor welke werkgroep ik mij wil inzetten. Mijn voorkeur gaat uit naar Participatiewet of Wmo. De achterliggende gedachte om aan deze werkgroepen mee te doen heeft te maken met sociaal gevoel voor medemens en daarbij doel ik op mensen die het financieel moeilijk hebben maar ook ouderen die dreigen de dupe te worden van het beleid in onze samenleving.

Dicky Sotthewes

Lid van de werkgroep Participatie

Sinds juni 2022 woon ik met plezier in Olst. Daarvoor woonde ik circa 35 jaar in Deventer. Ik ben 71 jaar. In Olst maakte ik een nieuwe start en daar hoort voor mij ook vrijwilligerswerk bij. Mijn eerste vrijwilligersjob vond ik bij Doe Mee (vroeger Dag en Doen) in het Holstohus. Daar verzorg ik samen met iemand anders het programma voor de doelgroep (meest) ouderen. In het plaatselijke krantje las ik dat er leden voor de adviesraad van de gemeente gezocht werden. Omdat ik in mijn werkzame leven ambtelijk secretaris bij de ondernemingsraad van het Deventer Ziekenhuis geweest ben en veel adviezen en beleidsnotities geschreven heb, verwacht ik zeker op dat gebied een bijdrage te kunnen leveren. Daarnaast ben ik sociaal betrokken. Ik zit in de werkgroep Participatie, een belangrijk onderwerp in de gemeenschap Olst-Wijhe.

Vacature

Ben je geïnteresseerd en wil je plaatsnemen in een van onze werkgroepen, mail dan naar info@adviesraadsamenleving-olstwijhe.nl