Een vergadering bijwonen?

Dat kan. Raadpleeg de vergaderdata. Omdat de vergaderlocaties wisselen is het handig u van te voren aan te melden via info@adviesraadsamenleving-olstwijhe.nl, dan krijgt u de vergaderlocatie en vergaderstukken toegestuurd.

Per mail de agenda van een vergadering ontvangen?

Dat kan. Via het contactformulier kunt u ons vragen u op de verzendlijst te plaatsen.

Lid worden van een werkgroep?

Dat kan. Neem contact op met het secretariaat van de Adviesraad Samenleving via het contactformulier.

Een mening geven, opmerking maken, vraag stellen?

Dat kan. Graag zelfs! Laat van u horen via: info@adviesraadsamenleving-olstwijhe.nl

Alfons Wiegink

Lid van de werkgroep Participatiewet

 

Sinds 2017 wonen mijn vrouw en ik op de Boskamp. Wij genieten van de mooie gemeente Olst-Wijhe gelegen aan de mooiste rivier van Nederland. Ik ben actief in het plaatselijke vrijwilligerswerk. Dat doe ik met veel plezier als maatschappelijk begeleider bij Vluchtelingenwerk en taalcoach bij het Taalpunt. Ook ben ik betrokken bij FNV lokaal, het IVN en het Waterschap. Hiervoor heb ik bijna 40 jaar in het basisonderwijs gewerkt. Waarom de Adviesraad? Ik vind het belangrijk dat iedereen in Olst-Wijhe volwaardig mee kan doen. Ook als mensen problemen hebben op het gebied van zorg, werk en/of inkomen, hoort er een goed sociaal vangnet te zijn. Alle inwoners in onze gemeente moeten mee kunnen participeren.

Frank Schumacher

Voorzitter van de Adviesraad Samenleving Olst-Wijhe

Ik ben voorzitter van de Adviesraad en hou mij voornamelijk bezig met het faciliteren van de werkgroepen zodat zij in staat zijn om vanuit hun deskundigheid adviezen te geven aan het college van B&W. Door mijn politiek/bestuurlijke achtergrond kan ik dienstbaar zijn aan de werkgroepen en indirect aan de samenleving. De adviesraad heeft met zeer boeiende onderwerpen binnen het sociale domein te maken die mij interesseren maar mij ook raken. Wat is er dan mooier om met een groep mensen met dezelfde passie en betrokkenheid bezig te zijn en te kunnen helpen om de leefbaarheid binnen onze mooie gemeente Olst-Wijhe te bevorderen. 

Carla van der Kolk

Lid werkgroep Jeugdwet en de Kerngroep

Mijn naam is Carla van der Kolk. Ik zet mij voor de Adviesraad Samenleving in omdat ik het belangrijk vind dat jongeren de kansen krijgen die zij verdienen. Met name voor jeugd en jongeren waarvoor dat niet van zelfsprekend is. Daarom ben ik lid van de werkgroep Jeugd.

Dicky Sotthewes

Lid van de werkgroep Participatie

Sinds juni 2022 woon ik met plezier in Olst. Daarvoor woonde ik circa 35 jaar in Deventer. Ik ben 71 jaar. In Olst maakte ik een nieuwe start en daar hoort voor mij ook vrijwilligerswerk bij. Mijn eerste vrijwilligersjob vond ik bij Doe Mee (vroeger Dag en Doen) in het Holstohus. Daar verzorg ik samen met iemand anders het programma voor de doelgroep (meest) ouderen. In het plaatselijke krantje las ik dat er leden voor de adviesraad van de gemeente gezocht werden. Omdat ik in mijn werkzame leven ambtelijk secretaris bij de ondernemingsraad van het Deventer Ziekenhuis geweest ben en veel adviezen en beleidsnotities geschreven heb, verwacht ik zeker op dat gebied een bijdrage te kunnen leveren. Daarnaast ben ik sociaal betrokken. Ik zit in de werkgroep Participatie, een belangrijk onderwerp in de gemeenschap Olst-Wijhe.

G.J. van der Bend

Lid van de werkgroep Wmo

Sinds begin 2023 maak ik deel uit van de werkgroep WMO (wet maatschappelijke ondersteuning). Wonend in Wijhe en na een heel aantal jaren als mantelzorger en zorgvrijwilliger merk ik dat (oudere) zorgvragers nogal eens in omstandigheden belanden die zij niet konden vermoeden. Voorzieningen, netwerken, vrijwilligers, medische zorg, alle mogelijk geachte aandacht is gegeven dan zijn er toch mensen die zich niet goed gehoord voelen en slaat de gelatenheid toe. Dat is hard. Om te ervaren voor de persoon zelf maar ook de omgeving krijgt dit mee. Ik weet dat je het niet iedereen naar de zin kunt maken we hebben tenslotte niet voor niets al die polders en dijken in ons land. Toch met enige verve kun je samen een heel eind komen zo weet ik uit ervaring. Samenhang bereiken is er een durven doen nog een. Om juist dit levende probleem; het toch niet gehoord voelen, breder gezien te krijgen. Ik denk daarom dat een werkgroep zoals de onze in Olst-Wijhe hiervoor een goed instrument is en vind het dan ook mooi hier deel van uit te mogen maken.

Henk Nekeman

Lid van de werkgroep Participatie

Met veel plezier woon ik sinds juli 2016 in Olst. Mede door het vrijwilligerswerk, onder andere als chauffeur op de Buurtbus voel ik mij verbonden met Olst en het mooie Sallandse landschap.Vele jaren heb ik gewerkt in de sociale dienstverlening bij verschillende gemeenten en in het algemeen maatschappelijk werk. Daarnaast heb ik theologie gestudeerd en ben sinds 1995 predikant bij de Protestantse kerk in Nederland.

Van één van mijn kinderen ben ik mantelzorger. Hierdoor heb ik ervaring met instanties in de zorg en hulpverlening. Naar mijn idee zijn problemen van mensen vaak lastig en ingewikkeld. Een goed samenspel van degene die hulp nodig heeft, en zijn of haar naaste, dierbaren alsmede de hulpverlening is van groot belang. Uiteindelijk hebben we elkaar nodig. Ieder vanuit de eigen rol, ervaring en deskundigheid. In de Adviesraad komen veel zaken aan de orde, die daar mee te maken hebben. Mijn motto: Iedereen telt mee en niemand komt tekort. Daar zorgen we samen voor, ook in Olst Wijhe. 

Ilona Hiddes

Secretaris Adviesraad Samenleving

Getrouwd en moeder van twee zoons. Geboren en getogen in Deventer, maar sinds 2014 woon ik in Raalte. Mijn hele jeugd heb ik altijd op de camping-boerderij Krijtenberg in Wijhe gestaan. Hierdoor een substantieel deel van mijn jeugd ook in gemeente Olst-Wijhe doorgebracht.

Mijn werkervaring zit in de Finance & Control. Sinds 2020 ben ik mij meer aan het richten op het sociaal domein. Met specifiek het gebied van budgetcoaching en financiële planning voor iedereen die daar hulp bij nodig heeft. Mijn raakvlak met de Participatiewet zit in de klanten van mijn eigen onderneming en de mensen die ik in mijn vrijwilligerswerk bij Humanitas tegenkom.

De rol van secretaris voor alle werkgroepen Participatie, Jeugd, WMO en de Kerngroep vind ik een leuke afwisseling op mijn bestaande werkzaamheden. Voor de werkgroepen regel ik de vergaderingen van A tot Z en vervul ik andere ondersteunende werkzaamheden bij het samenstellen van adviezen. Met dit werk verbreed ik mijn eigen horizon en kan ik de werkgroepen ondersteunen met mijn kennis, netwerk en inzichten.

Rina Kers

lid van de werkgroep Participatie

Mijn naam is Rina Kers en woon al 22 jaar in Olst. Ik werk bij Soc.Werkvoorziening Konnected in Deventer. Sinds 2019 zit ik bij de Adviesraad (participatiegroep) in olst/wijhe.

Er zijn  nog veel aandachtspunten  waar nog veel aandacht aan geschonken moet worden. Hierbij hoop ik een waardevolle bijdrage te leveren voor mensen met een beperking. Ook wil ik een luisterend oor zijn voor de bevolking

Theo Ganzeboom

Lid van de werkgroep Wmo

Ik ben in 2018 toegetreden tot de Adviesraad Samenleving en heb nog geen keuze kunnen maken voor welke werkgroep ik mij wil inzetten. Mijn voorkeur gaat uit naar Participatiewet of Wmo. De achterliggende gedachte om aan deze werkgroepen mee te doen heeft te maken met sociaal gevoel voor medemens en daarbij doel ik op mensen die het financieel moeilijk hebben maar ook ouderen die dreigen de dupe te worden van het beleid in onze samenleving.

Trees Fletterman-Schuiling

Lid van de werkgroep Wmo

In  januari 2023 ben ik lid geworden van de adviesraad voor de werkgroep WMO.
Mijn belangstelling ligt bij de senioren van onze gemeente.
Niet altijd weten wij ouderen de juiste weg te vinden in onze sterk en snel veranderende maatschappij. Ik wil mij inzetten voor hun welzijn. Deze inzet doe ik ook als bestuurslid van de ouderenbond KBO Boerhaar - Wijhe en als vrijwilliger in het Noaberhuus Wijhe, het Soepcafé en de maandelijkse gezamenlijke maaltijd voor ouderen.

Jarenlang heb ik mij ingezet voor de jeugd vanuit ons gezin met 6 kinderen ( en inmiddels 20 kleinkinderen). Nu is "mijn doelgroep " aan de beurt. Vanuit mijn praktische kijk op het wel en wee van de samenleving wil ik via de Adviesraad een bijdrage leveren aan het welzijn van inwoners van de gemeente Olst-Wijhe.

Madelon Smedinga

Lid werkgroep Jeugdwet

Mijn naam is Madelon Smedinga en ik kom uit Wijhe. Al enkele jaren draai ik mee in de Adviesraad (voorheen Wmo-raad) met als aandachtsveld Jeugd. Als ervaringsdeskundige (moeder van een zoon die extra voorzieningen nodig heeft) kan ik een waardevolle bijdrage leveren aan het beleid van de gemeente op het gebied van Jeugd.

Vacature

Ben je geïnteresseerd en wil je plaatsnemen in een van onze werkgroepen, mail dan naar info@adviesraadsamenleving-olstwijhe.nl