De Adviesraad Samenleving Olst-Wijhe is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de sites waar naar doorverwezen wordt.

Sociale Vraagstukken

Wetenschappers & professionals over maatschappelijke kwesties

verordening adviesraad samenleving Olst-Wijhe

Download hier de verordening

factor werk Olst-Wijhe

FactorWerk is een samenwerking tussen verschillende organisaties in de arbeidsmarktregio Stedendriehoek en Noord–Veluwe.U kunt uw vraag ook direct stellen via het centrale servicepunt van FactorWerk

landelijke cliëntenraad participatiewet

Het is belangrijk dat bij het opstellen van wetten en regels over werk en inkomen de stem van cliënten wordt gehoord. Het recht op medezeggenschap van cliënten op het terrein van werk en inkomen is wettelijk vastgelegd (klik).

De Landelijke Cliëntenraad (LCR) is officieel gesprekspartner van de landelijke overheid.
De LCR is een overlegorgaan voor landelijke cliëntenorganisaties en cliëntenraden. Deze organisaties en cliëntenraden treden bij beleidsontwikkeling op namens pensioen- en uitkeringsgerechtigden, mensen met een handicap of chronische ziekte.

dag en doen

Komt u niet meer zoveel buiten de deur maar zou u dit eigenlijk wel graag willen?

meldpunt sociaal domein

Het Meldpunt is bedoeld voor inwoners van onze gemeente die een melding of vraag hebben rondom de uitvoering van de Wmo, Jeugdhulp en de Participatiewet. In de nieuwe wetten is er veel veranderd. Een laagdrempelig, onafhankelijk Meldpunt kan er voor zorgen dat er niemand tussen wal en schip valt.

klik hier voor de oogvereniging

Zoekt u informatie over een bepaalde oogaandoening? U vindt hier informatie over veel voorkomende en meer zeldzame oogaandoeningen, oogklachten en oogzorg

steffie legt dingen op eenvoudige wijze uit

Ik ben Steffie en ik leg moeilijke dingen op een makkelijke manier uit. Bijvoorbeeld daten, DigiD, de OV-chipkaart en een bezoek aan de huisarts. Zo wordt de wereld weer iets eenvoudiger!