Een vergadering bijwonen?

Dat kan. Raadpleeg de vergaderdata. Omdat de vergaderlocaties wisselen is het handig u van te voren aan te melden via info@adviesraadsamenleving-olstwijhe.nl, dan krijgt u de vergaderlocatie en vergaderstukken toegestuurd.

Per mail de agenda van een vergadering ontvangen?

Dat kan. Via het contactformulier kunt u ons vragen u op de verzendlijst te plaatsen.

Lid worden van een werkgroep?

Dat kan. Neem contact op met het secretariaat van de Adviesraad Samenleving via het contactformulier.

Een mening geven, opmerking maken, vraag stellen?

Dat kan. Graag zelfs! Laat van u horen via: info@adviesraadsamenleving-olstwijhe.nl

De verbinding tussen de Gemeente en de Samenleving

Wil jij ook de verbinding zijn tussen de Gemeente en de Samenleving?

Ben jij actief, vrijwilliger of beschik je over een breed netwerk? En hoor jij de geluiden van de mensen om je heen die de Gemeente eigenlijk moet horen? Praat dan met ons mee! Wij zorgen dat in het aanpassingsproces van het beleid van de Gemeente Olst-Wijhe de stem van de inwoner gehoord wordt. Denk aan de kwetsbare inwoner, de vast gelopen inwoner, de niet geziene inwoner, de introverte inwoner etc. Zorg dat hun stem via de Adviesraad gehoord wordt! 

Wij zoeken mensen met een netwerk, maar ook mensen met ervaring. Gebruik jijzelf de WMO-, JEUGD- en/of Participatiewet? Dan is jouw ervaring ook nuttig. Of wil jij je kennis verbreden en heb je affiniteit met beleid kom je bij ons verder ontwikkelen!

Interesse? Mail de secretaris info@remove-this.adviesraadsamenleving-olstwijhe.remove-this.nl of bel 06-54716520 voor meer informatie. Je bent altijd welkom om een vergadering bij te wonen en te horen wat wij doen. Praat vooral nu mee. De gemeente is bezig met de Sociale Toekomstvisie van jouw gemeente voor de komende 10jaar. Zorg dat we met elkaar daar iets moois van maken! Zie ik je snel?

Sociale toekomst visie van de Samenleving!

Heb jij het ook gelezen? 

De gemeente Olst/Wijhe gaat een nieuwe Sociale Toekomstvisie maken. Deze visie gaat de gemeente samen met haar maatschappelijke partners en inwoners opstellen. Preventie, eenzaamheids- en armoedebestrijding en dementie zijn belangrijke onderwerpen. In de visie wordt ingegaan op de maatschappelijke resultaten die we voor en met onze inwoners willen realiseren.

Movisie begeleidt de gemeente in het opstellen van de Sociale Toekomstvisie.

Stappen:

  1. Ophalen meningen / beelden inwoners en organisaties
  2. Bijeenkomsten met maatschappelijke partners en inwoners
  3. Wat vind je van de concept Sociale Toekomstvisie
  4. Bestuurlijke vaststelling.

Stap 1: Ophalen meningen/beelden inwoners en organisaties Bij deze eerste stap vragen wij onze inwoners wat ze waardevol en belangrijk vinden voor de toekomst van de gemeente. Dit gebeurt onder andere via een online enquête. Deze kun je via deze link https://nl.surveymonkey.com/r/9FNFYTT invullen tot en met 15 november aanstaande.

Wij gaan ook meepraten met deze sociale toekomstvisie. Wil jij ook meepraten dat kan via deze enquête en begin 2024 door met ons te praten. Houdt onze socials, de huis aan huis en nieuwspagina in de gaten voor meer informatie!

Adviesraad 'in the picture'

Wij leden van de Adviesraad vinden het belangrijk om een gezicht aan de Adviesraad Samenleving te geven. Tijdens een cursus waar veel van onze leden bij aanwezig waren hebben we het moment gebruikt om met zijn allen op de foto te gaan. Helaas zijn we hier nog niet compleet, maar die foto volgt nog.

Op deze foto kunnen jullie een grote vertegenwoordiging van de huidige Adviesraad anno april 2023 zien. Wij zijn allemaal enthousiaste leden die graag voor u/jou een stem is in de samenleving naar het college van B&W van de gemeente Olst-Wijhe laten horen!

 

 

 

Uw mening doet er toe, kom op 10 november

Kom naar de Informatiebijeenkomst van de Adviesraad Samenleving en denk met ons mee

Het is belangrijk dat iedereen in onze gemeente mee kan doen. Dat er oog is voor de mensen die het moeilijk hebben, de voorzieningen voor iedereen betaalbaar en beschikbaar zijn en we samen met elkaar leven in een prettige gemeente. De Adviesraad Samenleving is een raad die de gemeente Olst-Wijhe hierover adviseert. Op donderdag 10 november houdt de Adviesraad een Informatiebijeenkomst (zowel in Olst als in Wijhe). Komt u ook en denkt u met ons mee?

Tijdens de Informatiebijeenkomsten kunt u in gesprek met leden van de Adviesraad Samenleving over verschillende thema’s. De Adviesraad heeft drie werkgroepen waarvan de leden aanwezig zijn. Zo is er de werkgroep Participatie (adviseert o.a. over het minima- en armoedebeleid, arbeidsparticipatie en andere vormen van deelname aan de samenleving van kwetsbare inwoners), de werkgroep Wmo (Wet Maatschappelijke Ondersteuning, met hoofddoelen wonen, zorg en welzijn) en de werkgroep Jeugd (over verschillende facetten van Jeugdhulp).In de werkgroepen zitten gebruikers van de verschillende regelingen en mensen die er met een overview naar kijken en adviezen kunnen schrijven. De combinatie ervan maakt het een waardevolle Adviesraad. Op 10 november is ook de gemeente aanwezig en bezoekers kunnen in gesprek met de nieuwe wethouder van het Sociaal Domein Judith Compagner.

Wilt u eens weten wat de Adviesraad Samenleving Olst-Wijhe doet? Wilt u uw mening geven? Of heeft u interesse om lid te worden van de Adviesraad en de gemeente en blijvend mee te denken over bovengenoemde belangrijke thema’s, kom dan op 10 november naar één van de informatiebijeenkomsten. Van 17.30 uur tot 19.00 uur in het Holstohus in Olst (inloop met broodje en soep om 17.00 uur) of van 20.00 uur tot 21.30 uur in het Langhuus in Wijhe. Een aanmelding vooraf wordt zeer op prijs gesteld, maar zonder aanmelding bent u ook welkom. Aanmelden kan door een mailtje te sturen naar info@adviesraadsamenleving-olstwijhe.nl of te bellen naar Karin Köster 06 36157855 Denkt u graag mee? Dan zien wij u heel graag! 

Vooraankondiging thema avond Woonvisie Adviesraad Samenleving gemeente Olst-Wijhe

Datum: maandag 7 juni om 19.00 – 21.00 uur Holstohus te Olst

Altijd al benieuwd geweest hoe beleid binnen jouw gemeente ontstaat? Vooral nu met het thema Woonvisie met oog op de hoge woningnood? Grijp nu je kans om te leren en je te laten informeren hoe beleid binnen de gemeente Olst Wijhe ontstaat! Wist je dat jij als burger ook een stem hierin kunt hebben? Deze avond leggen we je uit hoe een adviesraad deze stem laat horen aan het college van B&W.

Graag opgeven per mail aan: secretarisparticipatie@adviesraadsamenleving-olstwijhe.nl Zodat we je kunnen voorzien van koffie en thee en genoeg zitplekken deze avond. Tot ziens!

Korte intro van het programma:

Doel: Het doel van de avond is om enerzijds te informeren over het thema woonvisie en hoe het beleid ontstaat door de samenwerking van de verschillende partijen. Anderzijds voor de inwoners van de gemeente Olst Wijhe hoe de adviesraad vanuit burgersperspectief gevraagd advies geeft aan het college van B&W.

Opening

Spreker Woonvisie Gemeente Olst Wijhe

Spreker Olstergaard bewonersgroep

Spreker Woonvisie Saland Wonen

Spreker Huurdersvereniging Salland

Spreker voorzitter Adviesraad Samenleving

Tussentijds en na afloop ruimte voor vragen

Afsluiting 

Lid worden van de Adviesraad Samenleving?

 

Maatschappelijk betrokken? Geïnteresseerd in het sociale domein? Woonachtig in de gemeente Olst-Wijhe en op zoek naar vrijwilligerswerk? Een wezenlijke bijdrage willen leveren aan een samenleving waarin een ieder telt.

Misschien is deelname aan de Adviesraad dan iets voor u.

De Adviesraad Samenleving bestaat uit drie werkgroepen die ieder gemiddeld 6x per jaar vergaderen. Het zijn de werkgroep Jeugd, de werkgroep Wmo en de werkgroep Participatie. Gezamenlijk brengen zij als Adviesraad adviezen uit aan het College van Burgemeester en Wethouders over de beleidsterreinen. Hiervoor onderhouden de werkgroepen contact met onderdelen van de achterban en gaan regelmatig vergaderen op locatie, zodat zij een beeld krijgen van de problematiek in onze eigen gemeente.

De werkgroep Jeugdwet kijkt met name naar de uitvoering van de Jeugdwet en de voorzieningen voor Jeugd in onze gemeente. De werkgroep Wmo kijkt mee op het brede terrein van de Wmo, en vergadert hiervoor vaak op locatie (bijvoorbeeld een zorgboerderij, bij ABC de Cirkel, Ygdrasil, etc.). De werkgroep Participatiewet behartigt de belangen van alle inwoners die moeten rondkomen van een minimum inkomen en adviseert o.a. over het minima- en armoedebeleid, arbeidsparticipatie en andere vormen van deelname aan de samenleving van (kwetsbare) inwoners.

Leden van de Adviesraad krijgen maandelijks een kleine onkostenvergoeding voor de gemaakte kosten.

 

Interesse: Neem contact met ons op via: info@remove-this.adviesraadsamenleving-olstwijhe.remove-this.nl of bel met één van onze secretarissen Karin Köster 06 36157855

Wij gaan dan graag met u in gesprek.

Zelfdoding

Het onderwerp zelfdoding heeft de volle aandacht van de adviesraad en we zijn ook met de gemeente in gesprek over dit onderwerp en hoe er preventief kan worden opgetreden. We volgen de ontwikkelingen en we adviseren daarover op meerdere plekken.

Heb je zelf gedachten van zelfdoding neem dan telefonisch contact op met 0800 113 (hulplijn ik denk aan zelfmoord)