Een vergadering bijwonen?

Dat kan. Raadpleeg de vergaderdata. Omdat de vergaderlocaties wisselen is het handig u van te voren aan te melden via info@adviesraadsamenleving-olstwijhe.nl , dan krijgt u de vergaderlocatie en vergaderstukken toegestuurd.

Per mail de agenda van een vergadering ontvangen?

Dat kan. Via het contactformulier kunt u ons vragen u op de verzendlijst te plaatsen.

Lid worden van een werkgroep?

Dat kan. Neem contact op met het secretariaat van de Adviesraad Samenleving via het contactformulier.

Een mening geven, opmerking maken, vraag stellen?

Dat kan. Graag zelfs! Laat van u horen via: info@adviesraadsamenleving-olstwijhe.nl

De vacature Secretaris Adviesraad

De Adviesraad Samenleving zoekt een secretaris. Per 1 januari 2023 voor 15 uur per maand.

Jij maakt het verschil maken voor onze inwoners, ondernemers en organisaties. We betrekken hen bij ons beleid en gaan samen aan de slag met initiatieven uit en voor de samenleving. Olst-Wijhe heeft een creatieve, actieve samenleving. Wij denken graag mee over hoe we Olst-Wijhe nog mooier kunnen maken. Hieronder lees je de vacatures die wij momenteel hebben.

Heb jij secretaris vaardigheden en onderhoudt jij graag contacten binnen het sociaal domein netwerk? Solliciteer dan nu:

werkenvoor.olst-wijhe.nl/vacatures

Uw mening doet er toe, kom op 10 november

Kom naar de Informatiebijeenkomst van de Adviesraad Samenleving en denk met ons mee

Het is belangrijk dat iedereen in onze gemeente mee kan doen. Dat er oog is voor de mensen die het moeilijk hebben, de voorzieningen voor iedereen betaalbaar en beschikbaar zijn en we samen met elkaar leven in een prettige gemeente. De Adviesraad Samenleving is een raad die de gemeente Olst-Wijhe hierover adviseert. Op donderdag 10 november houdt de Adviesraad een Informatiebijeenkomst (zowel in Olst als in Wijhe). Komt u ook en denkt u met ons mee?

Tijdens de Informatiebijeenkomsten kunt u in gesprek met leden van de Adviesraad Samenleving over verschillende thema’s. De Adviesraad heeft drie werkgroepen waarvan de leden aanwezig zijn. Zo is er de werkgroep Participatie (adviseert o.a. over het minima- en armoedebeleid, arbeidsparticipatie en andere vormen van deelname aan de samenleving van kwetsbare inwoners), de werkgroep Wmo (Wet Maatschappelijke Ondersteuning, met hoofddoelen wonen, zorg en welzijn) en de werkgroep Jeugd (over verschillende facetten van Jeugdhulp).In de werkgroepen zitten gebruikers van de verschillende regelingen en mensen die er met een overview naar kijken en adviezen kunnen schrijven. De combinatie ervan maakt het een waardevolle Adviesraad. Op 10 november is ook de gemeente aanwezig en bezoekers kunnen in gesprek met de nieuwe wethouder van het Sociaal Domein Judith Compagner.

Wilt u eens weten wat de Adviesraad Samenleving Olst-Wijhe doet? Wilt u uw mening geven? Of heeft u interesse om lid te worden van de Adviesraad en de gemeente en blijvend mee te denken over bovengenoemde belangrijke thema’s, kom dan op 10 november naar één van de informatiebijeenkomsten. Van 17.30 uur tot 19.00 uur in het Holstohus in Olst (inloop met broodje en soep om 17.00 uur) of van 20.00 uur tot 21.30 uur in het Langhuus in Wijhe. Een aanmelding vooraf wordt zeer op prijs gesteld, maar zonder aanmelding bent u ook welkom. Aanmelden kan door een mailtje te sturen naar info@adviesraadsamenleving-olstwijhe.nl of te bellen naar Karin Köster 06 36157855 Denkt u graag mee? Dan zien wij u heel graag! 

Vooraankondiging thema avond Woonvisie Adviesraad Samenleving gemeente Olst-Wijhe

Datum: maandag 7 juni om 19.00 – 21.00 uur Holstohus te Olst

Altijd al benieuwd geweest hoe beleid binnen jouw gemeente ontstaat? Vooral nu met het thema Woonvisie met oog op de hoge woningnood? Grijp nu je kans om te leren en je te laten informeren hoe beleid binnen de gemeente Olst Wijhe ontstaat! Wist je dat jij als burger ook een stem hierin kunt hebben? Deze avond leggen we je uit hoe een adviesraad deze stem laat horen aan het college van B&W.

Graag opgeven per mail aan: secretarisparticipatie@adviesraadsamenleving-olstwijhe.nl Zodat we je kunnen voorzien van koffie en thee en genoeg zitplekken deze avond. Tot ziens!

Korte intro van het programma:

Doel: Het doel van de avond is om enerzijds te informeren over het thema woonvisie en hoe het beleid ontstaat door de samenwerking van de verschillende partijen. Anderzijds voor de inwoners van de gemeente Olst Wijhe hoe de adviesraad vanuit burgersperspectief gevraagd advies geeft aan het college van B&W.

Opening

Spreker Woonvisie Gemeente Olst Wijhe

Spreker Olstergaard bewonersgroep

Spreker Woonvisie Saland Wonen

Spreker Huurdersvereniging Salland

Spreker voorzitter Adviesraad Samenleving

Tussentijds en na afloop ruimte voor vragen

Afsluiting 

Lid worden van de Adviesraad Samenleving?

 

Maatschappelijk betrokken? Geïnteresseerd in het sociale domein? Woonachtig in de gemeente Olst-Wijhe en op zoek naar vrijwilligerswerk? Een wezenlijke bijdrage willen leveren aan een samenleving waarin een ieder telt.

Misschien is deelname aan de Adviesraad dan iets voor u.

De Adviesraad Samenleving bestaat uit drie werkgroepen die ieder gemiddeld 6x per jaar vergaderen. Het zijn de werkgroep Jeugd, de werkgroep Wmo en de werkgroep Participatie. Gezamenlijk brengen zij als Adviesraad adviezen uit aan het College van Burgemeester en Wethouders over de beleidsterreinen. Hiervoor onderhouden de werkgroepen contact met onderdelen van de achterban en gaan regelmatig vergaderen op locatie, zodat zij een beeld krijgen van de problematiek in onze eigen gemeente.

De werkgroep Jeugdwet kijkt met name naar de uitvoering van de Jeugdwet en de voorzieningen voor Jeugd in onze gemeente. De werkgroep Wmo kijkt mee op het brede terrein van de Wmo, en vergadert hiervoor vaak op locatie (bijvoorbeeld een zorgboerderij, bij ABC de Cirkel, Ygdrasil, etc.). De werkgroep Participatiewet behartigt de belangen van alle inwoners die moeten rondkomen van een minimum inkomen en adviseert o.a. over het minima- en armoedebeleid, arbeidsparticipatie en andere vormen van deelname aan de samenleving van (kwetsbare) inwoners.

Leden van de Adviesraad krijgen maandelijks een kleine onkostenvergoeding voor de gemaakte kosten.

 

Interesse: Neem contact met ons op via: info@remove-this.adviesraadsamenleving-olstwijhe.remove-this.nl of bel met één van onze secretarissen Karin Köster 06 36157855

Wij gaan dan graag met u in gesprek.

Vacature nieuwe voorzitter voor de Adviesraad Samenleving gezocht

De Adviesraad Samenleving is actief op de terreinen van WMO, Jeugd en Participatie.

Er wordt een nieuwe voorzitter voor de Adviesraad Samenleving gezocht

De huidige voorzitter geeft vanwege andere werkzaamheden na vier jaar het stokje over.

We zoeken een onafhankelijke, enthousiaste en deskundige voorzitter met verbindende kwaliteiten, die maatschappelijk betrokken is in onze gemeenschap en die in de Adviesraad  het eerste aanspreekpunt en gezicht wil zijn.

De Adviesraad bestaat uit een groep sociaal actieve vrijwilligers en geeft (on)gevraagd advies aan het College van Burgemeester en Wethouders. Het gaat daarbij om onderwerpen op het gebied van welzijn & zorg, werk & inkomen en opvoeden & opgroeien. (het “sociaal domein”). Deze website geeft een goed beeld van de activiteiten. De Adviesraad is voor de gemeente een waardevolle gesprekspartner bij nieuwe beleidsplannen in het sociaal domein.

Het profiel van de voorzitter

Onze ideale kandidaat is maatschappelijk betrokken, heeft kennis van de lokale situatie en de politieke verhoudingen en inzicht in de beleidsterreinen van het sociale domein. Daarnaast beschikt de voorzitter over goede contactuele eigenschappen, natuurlijk leiderschap en verbindende kwaliteiten, ervaring in de omgang met bestuurders en bij voorkeur ervaring met burger-/ cliëntenparticipatie. De voorzitter is in staat samen met de leden van de adviesraad inhoud te geven aan het functioneren van de raad, waar onder goede sfeer bewaren, structuur geven aan de vergaderingen en in staat zijn om samen met de raad tot democratische besluitvorming en integrale adviezen te komen.

Kortom: de ideale voorzitter van de Adviesraad:

 • stelt zich onafhankelijk op en is in staat onbevooroordeeld met (al dan niet tegengestelde) belangen om te gaan;
 • kan leiding geven, processen aansturen en coördineren;
 • weet mensen te motiveren, te enthousiasmeren en te binden;
 • kan goed netwerken, communiceren en analyseren;
 • kan, samen met de secretaris van de Adviesraad, een functionele samenwerkingsrelatie opbouwen met de gemeentelijke organisatie en de verantwoordelijk wethouders;
 • heeft kennis van en affiniteit met de bestuurlijke en politieke gemeentelijke processen;
 • heeft zicht op het proces van de gehele adviesraad en overziet de planning van en samenhang tussen onderwerpen en tussen de domeinen/werkgroepen;
 • heeft inzicht in de (maatschappelijke en wettelijke) ontwikkelingen met betrekking tot de beleidsterreinen waar de Adviesraad over adviseert;
 • beschikt over voldoende tijd;
 • woont in Olst-Wijhe of heeft een aantoonbare binding;
 • beschikt over minimaal HBO- werk- en denkniveau;
 • heeft geen (risico van) strijdige belangen.

Kortom: een mooie verbindende rol voor degene die graag als voorzitter maatschappelijk en vrijwillig actief wil zijn in Olst-Wijhe! Er is een bescheiden vrijwilligersvergoeding beschikbaar.

Meer weten?

Stuur vrijblijvend een mailtje naar de gemeente c.vandervelde@remove-this.olst-wijhe.remove-this.nl  of naar de Adviesraad Samenleving  info@adviesraadsamenleving-olstwijhe.nl met daarin de vragen of een terugbelverzoek voor een nadere toelichting.

Solliciteren naar de functie van voorzitter van de Adviesraad Samenleving? Wij ontvangen graag uiterlijk donderdag 24 maart een reactie per e-mail  c.vandervelde@remove-this.olst-wijhe.remove-this.nl

Zelfdoding

Het onderwerp zelfdoding heeft de volle aandacht van de adviesraad en we zijn ook met de gemeente in gesprek over dit onderwerp en hoe er preventief kan worden opgetreden. We volgen de ontwikkelingen en we adviseren daarover op meerdere plekken.

Heb je zelf gedachten van zelfdoding neem dan telefonisch contact op met 0800 113 (hulplijn ik denk aan zelfmoord)