Een vergadering bijwonen?

Dat kan. Raadpleeg de vergaderdata. Omdat de vergaderlocaties wisselen is het handig u van te voren aan te melden via info@adviesraadsamenleving-olstwijhe.nl , dan krijgt u de vergaderlocatie en vergaderstukken toegestuurd.

Per mail de agenda van een vergadering ontvangen?

Dat kan. Via het contactformulier kunt u ons vragen u op de verzendlijst te plaatsen.

Lid worden van een werkgroep?

Dat kan. Neem contact op met het secretariaat van de Adviesraad Samenleving via het contactformulier.

Een mening geven, opmerking maken, vraag stellen?

Dat kan. Graag zelfs! Laat van u horen via: info@adviesraadsamenleving-olstwijhe.nl

Adviesraad Samenleving

De Adviesraad Samenleving Olst-Wijhe bestaat uit een Kerngroep met daaronder drie verschillende werkgroepen:

  • Werkgroep Jeugdwet
  • Werkgroep Participatiewet
  • Werkgroep Wmo

Vanuit iedere werkgroep worden twee leden afgevaardigd naar de Kerngroep. Deze groep zorgt voor het uitbrengen van adviezen. Met deze adviezen willen we bereiken dat iedere burger in Olst-Wijhe tot zijn recht komt en naar vermogen kan deelnemen aan de samenleving. Bij de kerngroep zijn tevens een onafhankelijk voorzitter en een secretaris aanwezig.

 

De adviesraad vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen. De adviesraad schenkt aandacht aan de onderwerpen de inclusieve samenleving, laaggeletterdheid en basisvaardigheden. In haar adviezen zal zij aandacht vragen voor deze onderwerpen.