Privacy Verklaring

 

 

De Adviesraad Samenleving Olst-Wijhe, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Om haar taak goed uit te kunnen oefenen maakt de Adviesraad Samenleving Olst-Wijhe graag gebruik van uw mening, opmerkingen of vragen. Als u deze aan ons meldt, verwerken wij uw persoonsgegevens. Ook als u een vergadering wilt bijwonen, de agenda wilt ontvangen of lid wilt worden van een werkgroep, verwerken wij uw persoonsgegevens. Dit is nodig zodat de Adviesraad Samenleving Olst-Wijhe haar taak goed kan uitvoeren (het gerechtvaardigd belang van de adviesraad).

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: -

·         Voor- en achternaam

·         Telefoonnummer

·         Emailadres

·         Eventueel de kern waar u woonachtig bent

·         Gegevens over uw activiteiten voor de Adviesraad 

·         Uw mening, opmerkingen of vragen.

De Adviesraad Samenleving Olst-Wijhe verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

·         Verzenden van ons bulletin

·         U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze taak uit te kunnen voeren.

Binnen de Adviesraad Samenleving Olst-Wijhe zullen uw gegevens worden gedeeld, voor zover dat nodig is voor de uitvoering van onze taak. De Adviesraad Samenleving Olst-Wijhe zal uw gegevens niet zonder uw toestemming delen met derden, ook niet met de gemeente. Als u toestemming geeft om uw gegevens met derden te delen, kunt u deze altijd weer intrekken.

De Adviesraad Samenleving Olst-Wijhe bewaart uw persoonsgegevens op het secretariaat en niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De Adviesraad Samenleving Olst-Wijhe gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@remove-this.adviesraadsamenleving-olstwijhe.remove-this.nl . Om er zeker van te kunnen zijn dat het verzoek of bezwaar door u is ingediend, kunnen wij een geldig identiteitsbewijs vragen. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. De Adviesraad Samenleving Olst-Wijhe wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om over de verwerking van persoonsgegevens een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons.

De Adviesraad Samenleving Olst-Wijhe neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@adviesraadsamenleving-olstwijhe.nl.

 

Olst-Wijhe, 25 mei 2018, versie 01