Een vergadering bijwonen?

Dat kan. Raadpleeg de vergaderdata. Omdat de vergaderlocaties wisselen is het handig u van te voren aan te melden via info@adviesraadsamenleving-olstwijhe.nl , dan krijgt u de vergaderlocatie en vergaderstukken toegestuurd.

Per mail de agenda van een vergadering ontvangen?

Dat kan. Via het contactformulier kunt u ons vragen u op de verzendlijst te plaatsen.

Lid worden van een werkgroep?

Dat kan. Neem contact op met het secretariaat van de Adviesraad Samenleving via het contactformulier.

Een mening geven, opmerking maken, vraag stellen?

Dat kan. Graag zelfs! Laat van u horen via: info@adviesraadsamenleving-olstwijhe.nl

Privacy Verklaring

 

 

De Adviesraad Samenleving Olst-Wijhe, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Om haar taak goed uit te kunnen oefenen maakt de Adviesraad Samenleving Olst-Wijhe graag gebruik van uw mening, opmerkingen of vragen. Als u deze aan ons meldt, verwerken wij uw persoonsgegevens. Ook als u een vergadering wilt bijwonen, de agenda wilt ontvangen of lid wilt worden van een werkgroep, verwerken wij uw persoonsgegevens. Dit is nodig zodat de Adviesraad Samenleving Olst-Wijhe haar taak goed kan uitvoeren (het gerechtvaardigd belang van de adviesraad).

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: -

·         Voor- en achternaam

·         Telefoonnummer

·         Emailadres

·         Eventueel de kern waar u woonachtig bent

·         Gegevens over uw activiteiten voor de Adviesraad 

·         Uw mening, opmerkingen of vragen.

De Adviesraad Samenleving Olst-Wijhe verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

·         Verzenden van ons bulletin

·         U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze taak uit te kunnen voeren.

Binnen de Adviesraad Samenleving Olst-Wijhe zullen uw gegevens worden gedeeld, voor zover dat nodig is voor de uitvoering van onze taak. De Adviesraad Samenleving Olst-Wijhe zal uw gegevens niet zonder uw toestemming delen met derden, ook niet met de gemeente. Als u toestemming geeft om uw gegevens met derden te delen, kunt u deze altijd weer intrekken.

De Adviesraad Samenleving Olst-Wijhe bewaart uw persoonsgegevens op het secretariaat en niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De Adviesraad Samenleving Olst-Wijhe gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@remove-this.adviesraadsamenleving-olstwijhe.remove-this.nl . Om er zeker van te kunnen zijn dat het verzoek of bezwaar door u is ingediend, kunnen wij een geldig identiteitsbewijs vragen. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. De Adviesraad Samenleving Olst-Wijhe wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om over de verwerking van persoonsgegevens een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons.

De Adviesraad Samenleving Olst-Wijhe neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@adviesraadsamenleving-olstwijhe.nl.

 

Olst-Wijhe, 25 mei 2018, versie 01