Een vergadering bijwonen?

Dat kan. Raadpleeg de vergaderdata. Omdat de vergaderlocaties wisselen is het handig u van te voren aan te melden via info@adviesraadsamenleving-olstwijhe.nl , dan krijgt u de vergaderlocatie en vergaderstukken toegestuurd.

Per mail de agenda van een vergadering ontvangen?

Dat kan. Via het contactformulier kunt u ons vragen u op de verzendlijst te plaatsen.

Lid worden van een werkgroep?

Dat kan. Neem contact op met het secretariaat van de Adviesraad Samenleving via het contactformulier.

Een mening geven, opmerking maken, vraag stellen?

Dat kan. Graag zelfs! Laat van u horen via: info@adviesraadsamenleving-olstwijhe.nl

Werkgroep Wmo

Bij de Wmo gaat het om de drie hoofdoelen: Wonen, Zorg en Welzijn. Als Werkgroep Wmo kijken we onder andere naar:

  • de leefbaarheid in dorpen en op het platteland
  • de algemene voorzieningen (toegankelijk voor iedereen) en maatwerkvoorzieningen (afgestemd op een specifieke situatie) die in de gemeente aangeboden worden
  • het toewijzingsbeleid van maatwerkvoorzieningen
  • het verkrijgen van hulpmiddelen
  • hulp bij het huishouden
  • de hoogte van de eigen bijdrage
  • dagbesteding
  • maatschappelijke opvang
  • hoe de gemeente de inzet van mantelzorg en vrijwilligers stimuleert en waardeert. 

Sinds 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning van kracht. Het is een brede participatiewet, waarin ‘meedoen’ van alle burgers centraal staat.
Uitgangspunt is dat iedereen in de gelegenheid moet worden gesteld vanuit de eigen mogelijkheden maatschappelijk actief te zijn, waarbij speciale aandacht en ondersteuning is voor de zwakkeren in onze samenleving.

Advisering in gemeentelijke sfeer op het terrein van de Wmo kunnen wij niet alleen en daarom komen wij graag in contact met hulpverleners en ervaringsdeskundigen.
De Werkgroep Wmo is er niet om individuele belangen te behartigen. We zijn wel geïnteresseerd in signalen van inwoners van de gemeente Olst-Wijhe als zaken rond de Wmo niet goed verlopen.