Een vergadering bijwonen?

Dat kan. Raadpleeg de vergaderdata. Omdat de vergaderlocaties wisselen is het handig u van te voren aan te melden via info@adviesraadsamenleving-olstwijhe.nl , dan krijgt u de vergaderlocatie en vergaderstukken toegestuurd.

Per mail de agenda van een vergadering ontvangen?

Dat kan. Via het contactformulier kunt u ons vragen u op de verzendlijst te plaatsen.

Lid worden van een werkgroep?

Dat kan. Neem contact op met het secretariaat van de Adviesraad Samenleving via het contactformulier.

Een mening geven, opmerking maken, vraag stellen?

Dat kan. Graag zelfs! Laat van u horen via: info@adviesraadsamenleving-olstwijhe.nl

Werkgroep Participatiewet

De Werkgroep Participatie behartigt de belangen van alle inwoners van de gemeente Olst-Wijhe die moeten rondkomen van een minimum inkomen of van een uitkering tot 120% van de bijstandsnorm. De werkgroep adviseert o.a. over het minima- en armoedebeleid, arbeidsparticipatie en andere vormen van deelname aan de samenleving van (kwetsbare) inwoners.

De volgende inwoners vallen onder het aandachtsgebied van de werkgroep:

  • Inwoners met uitkering van de Participatiewet of IOAW-uitkering.
  • Inwoners met een laag inkomen uit arbeid
  • Inwoners met een lage AOW- of andere uitkering
  • Inwoners die geen inkomen hebben en ook niet voor een uitkering in aanmerking komen
  • Inwoners die moeite hebben om zelfstandig werk te vinden
  • Inwoners met een beperking die recht hebben op opname in het doelgroepregister
  • Inwoners die recht hebben op beschut Werk, of dagbesteding. 

Op 1 januari 2015 is de Participatiewet in werking getreden. Het doel van deze wet is om meer mensen, ook personen met een arbeidsbeperking, aan de slag te krijgen in een reguliere werkomgeving. De gemeente is verantwoordelijk voor bemiddeling en ondersteuning van mensen die onder de Participatiewet vallen, en het UWV behartigt de ondersteuning aan de mensen die tot voor kort onder de Wajong vielen.
De Participatiewet vervangt de Wet Werk en Bijstand (WWB) de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en een groot deel van de Wet Arbeidsondersteuning Jonggehandicapten (Wajong).

Om goed te kunnen adviseren moeten wij goed geïnformeerd zijn over wat er speelt. Daarom komen wij graag in contact met inwoners die een laag inkomen en/of geen werk hebben. Daarnaast met hulpverleners uit het werkveld.

De Werkgroep Participatie is ge├»nteresseerd in signalen van inwoners van de gemeente Olst-Wijhe als algemene zaken rond de participatie niet goed verlopen. 

De Werkgroep Participatie is er niet om individuele belangen te behartigen.