Een vergadering bijwonen?

Dat kan. Raadpleeg de vergaderdata. Omdat de vergaderlocaties wisselen is het handig u van te voren aan te melden via info@adviesraadsamenleving-olstwijhe.nl, dan krijgt u de vergaderlocatie en vergaderstukken toegestuurd.

Per mail de agenda van een vergadering ontvangen?

Dat kan. Via het contactformulier kunt u ons vragen u op de verzendlijst te plaatsen.

Lid worden van een werkgroep?

Dat kan. Neem contact op met het secretariaat van de Adviesraad Samenleving via het contactformulier.

Een mening geven, opmerking maken, vraag stellen?

Dat kan. Graag zelfs! Laat van u horen via: info@adviesraadsamenleving-olstwijhe.nl

Werkgroep Jeugdwet

Jeugd heeft de toekomst, dat is een veel gehoorde kreet. Daarom krijgt het aandachtgebied Jeugd, en daarbij ook Passend Onderwijs, onze volle aandacht. Als Adviesraad besteden we aandacht aan de verschillende facetten van jeugdhulp. Zoals:

  • preventie;
  • vroege interventie;
  • zorg voor zo licht mogelijke hulp;
  • het versterken van sociale netwerken van kind en gezin.
  • jeugd(hulp)beleid
  • jeugdgezondheidszorg
  • maatschappelijke voorzieningen
  • informele steun en vrijwilligerswerk. 

Wij zijn vooral benieuwd naar wat er op deze terreinen speelt binnen de gemeente Olst-Wijhe. Vooral waar de kwetsbare jeugdigen zitten en hoe deze ondersteund en/of begeleid kunnen worden naar een gezonde toekomst. Daarnaast gaat het ook om het lokale (dorpsgerichte) aanbod aan diensten en voorzieningen voor deze doelgroep.

Advisering in gemeentelijke sfeer op het terrein van jeugd kunnen wij niet alleen en daarom komen wij graag in contact met hulpverleningsinstanties en ervaringsdeskundigen. De Werkgroep Jeugd is er niet om individuele belangen te behartigen. We zijn wel geïnteresseerd in signalen van inwoners van de gemeente Olst-Wijhe als zaken rond Jeugd hulpverlening niet goed verlopen.