Een vergadering bijwonen?

Dat kan. Raadpleeg de vergaderdata. Omdat de vergaderlocaties wisselen is het handig u van te voren aan te melden via info@adviesraadsamenleving-olstwijhe.nl , dan krijgt u de vergaderlocatie en vergaderstukken toegestuurd.

Per mail de agenda van een vergadering ontvangen?

Dat kan. Via het contactformulier kunt u ons vragen u op de verzendlijst te plaatsen.

Lid worden van een werkgroep?

Dat kan. Neem contact op met het secretariaat van de Adviesraad Samenleving via het contactformulier.

Een mening geven, opmerking maken, vraag stellen?

Dat kan. Graag zelfs! Laat van u horen via: info@adviesraadsamenleving-olstwijhe.nl

Enquete

Ben jij jonger dan 18 jaar en woon je in de gemeente Olst-Wijhe: geef ons antwoord op 3 vragen.

Klik hier

Thematische werkgroep Inclusie

Mensen met een beperking hebben het recht zelfstandig aan de samenleving deel te nemen. Net als ieder ander. Denk aan wonen, werken en een opleiding volgen. Dit recht is vastgelegd in het VN-verdrag handicap, dat per 14 juli 2016 in Nederland geldt.

Veel mensen met een beperking lopen tegen drempels aan waardoor zij niet kunnen participeren. Zo zijn er kinderen die thuiszitten, omdat scholen hen niet toelaten. Veel mensen met een beperking kunnen geen werk krijgen, vanwege vooroordelen van werkgevers. Ook blijkt het vaak lastig om met een beperking zelfstandig met het openbaar vervoer te reizen. En zijn internetsites of gebouwen niet toegankelijk.

Dit verdrag gaat over alle terreinen van het leven, zoals onderwijs, werk, toegankelijkheid en wonen. Het verdrag verplicht de overheid te zorgen voor een samenleving waarin iedereen mee kan doen en keuzevrijheid heeft (inclusieve samenleving). Daarnaast geldt in Nederland de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte. Deze wet verbiedt discriminatie.

Ook de adviesraad Samenleving Olst-Wijhe gaat zich inzetten om de toegankelijkheid van onze gemeente te proberen te verbeteren.

Wil je meedenken, meld je dan aan.