Een vergadering bijwonen?

Dat kan. Raadpleeg de vergaderdata. Omdat de vergaderlocaties wisselen is het handig u van te voren aan te melden via info@adviesraadsamenleving-olstwijhe.nl , dan krijgt u de vergaderlocatie en vergaderstukken toegestuurd.

Per mail de agenda van een vergadering ontvangen?

Dat kan. Via het contactformulier kunt u ons vragen u op de verzendlijst te plaatsen.

Lid worden van een werkgroep?

Dat kan. Neem contact op met het secretariaat van de Adviesraad Samenleving via het contactformulier.

Een mening geven, opmerking maken, vraag stellen?

Dat kan. Graag zelfs! Laat van u horen via: info@adviesraadsamenleving-olstwijhe.nl

Thematische werkgroep Inclusie

Mensen met een beperking hebben het recht zelfstandig aan de samenleving deel te nemen. Net als ieder ander. Denk aan wonen, werken en een opleiding volgen. Dit recht is vastgelegd in het VN-verdrag handicap, dat per 14 juli 2016 in Nederland geldt.

Veel mensen met een beperking lopen tegen drempels aan waardoor zij niet kunnen participeren. Zo zijn er kinderen die thuiszitten, omdat scholen hen niet toelaten. Veel mensen met een beperking kunnen geen werk krijgen, vanwege vooroordelen van werkgevers. Ook blijkt het vaak lastig om met een beperking zelfstandig met het openbaar vervoer te reizen. En zijn internetsites of gebouwen niet toegankelijk.

Dit verdrag gaat over alle terreinen van het leven, zoals onderwijs, werk, toegankelijkheid en wonen. Het verdrag verplicht de overheid te zorgen voor een samenleving waarin iedereen mee kan doen en keuzevrijheid heeft (inclusieve samenleving). Daarnaast geldt in Nederland de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte. Deze wet verbiedt discriminatie.

Ook de adviesraad Samenleving Olst-Wijhe gaat zich inzetten om de toegankelijkheid van onze gemeente te proberen te verbeteren.

Wil je meedenken, meld je dan aan.

schouw gemeentehuis mei 2021

Op vrijdag 28 mei 2021 zijn we met een klein groepje met de bus van Olst naar Wijhe gegaan om te inspecteren in hoeverre het gemeentehuis bereikbaar was met het openbaar vervoer voor iemand met een beperking.  We zijn met iemand met een visuele beperking en iemand met een loopbeperking (rollator) naar het gemeentehuis gegaan.

Hier volgen onze bevindingen

visueel gehandicapt

1.       Bedieningspaneel bij ingang lift: Bij de lift aangekomen is er wel een sticker met brailleschrift dat er een knop is waarop gedrukt moet worden, deze zit echter niet logisch ten opzichte van de knop.

  Het stickertje met brailleschrift zit onder de bedrijfsnaam en een aantal centimeters boven de eigenlijke knop, die niet te herkennen valt door iemand die niet kan zien.

2.       Gewaardeerd werd dat er werd verteld op welke etage men zich bevond.

3.       Bedieningspaneel in de lift.  De sticker waar verdieping 2 op staat in brailleschrift miste.

Ook hier gold dat de knoppen niet gevoeld kunnen worden. Mogelijk dat er een vertelinstructie bij kan, die zegt als u nu drukt gaat u naar de tweede verdieping.

4.       Het gemeentehuis en de balie waren zelf goed toegankelijk. Wel stond er een tafel in de weg.

5.       Terugweg het gemeente huis uit kwamen we langs de trap. Voor mensen met een visuele beperking (wel kunnen zien, maar niet genoeg) lijkt de trap te gevaarlijk. Voor iemand met een beperkt zicht is dat een donker gat en die kan de treden niet van elkaar onderscheiden. Het zou beter zijn als er op de treden een accentuerende kleurstreep zou worden bevestigd, die de treden van elkaar onderscheid.

Ook in de publiekshal miste de sticker met het brailleschrift om de liftdeur te kunnen openen.

De weg naar buiten ging goed. Er zijn wel wat obstakels, maar dat bleek voor iemand met een visuele beperking geen probleem te zijn. De stoeprand en de grasrand worden als natuurlijke geleidelijn gebruikt.

 

Met een loopbeperking.


Er werd geen enkele belemmering ervaren om het gemeentehuis en de publiekshal te bereiken.

 

Lees hier de brief die we naar de gemeente hebben gestuurd

Uitslag foto wedstrijd

Kinderen fotograferen obstakels in de gemeente Olst-Wijhe

In de afgelopen weken hebben veel kinderen uit groep 8 (en soms ook 7) met een fototoestel door de dorpen in onze gemeente gelopen en gekeken naar obstakels op de stoepen en wandelpaden. Zij deden mee met de fotowedstrijd die de werkgroep Inclusie van de Adviesraad Samenleving Olst-Wijhe uitschreef. Met deze fotowedstrijd vraagt de Adviesraad aandacht voor obstakels die mensen met een beperking belemmeren om ergens te komen. Blinden en slechtzienden en mensen in een rolstoel of met een rollator hebben er extra last van als er iets in de weg staat. De obstakels worden vaak onbewust even neergezet, zoals een fiets op een geleidelijn of een reclamebord midden op de stoep.

Uit de 31 ingezonden foto’s heeft de werkgroep Inclusie drie winnende foto’s gekozen. Volgens de jury geven deze foto’s het beste weer dat obstakels er voor zorgen dat mensen minder goed ‘mee kunnen doen’

De eerste prijs (een cadeaubon van € 30,-) is voor een foto van een auto met openstaand portier geparkeerd naast de stoep. Op de stoep staan spullen die in– en uitgeladen worden. De foto is gemaakt door Kate Jansen.

De tweede prijs (een cadeaubon van € 20,-) is voor een foto van een lantaarnpaal die schuin over de geleidelijn voor blinden en slechtzienden hangt. De foto is gemaakt door Guusje Durand

De derde prijs (een cadeaubon van € 10,-) is voor een foto van een omgevallen container op een wandelpad. Deze is van Eva Isfordink.

Wij willen alle inzenders hartelijk bedanken.

 

Als iedereen meedenkt, kunnen mensen met een beperking beter meedoen!

Digitale inclusie

Mee doen.................. een uitdaging.

 

U kent het wel de Dag van de Arbeid, Secretaressedag, week van de Duurzaamheid. Het is een lange lijst. Allemaal opgezet met het doel om er extra aandacht voor te krijgen.

In deze periode (september/oktober) zijn er verschillende actieweken/-dagen die te maken hebben met Meedoen. De Dag van de witte stok (15 oktober), week tegen Eenzaamheid (1 t/m 8 oktober), week van de Toegankelijkheid (5 t/m 9 oktober).

Zo’n dag of week wordt vaak ingevuld met allerlei leuke activiteiten waarbij het thema niet uit het oog verloren wordt. Maar hoe doe je dat als je afstand moet houden vanwege de coronamaatregelen.

De gevolgen van corona.

Heeft u dat ook dat u zich op één of andere manier beperkt voelt. Je kunt niet alles meer doen wat je eerder wel deed. En dat terwijl je gewoon gezond bent. Hoe moet dat zijn voor mensen die wel beperkt zijn in hun handelen of denken?

Thuiswerken, digitaal vergaderen, livestreams kijken, beeldbellen zijn activiteiten die sinds maart 2020 niet meer weg te denken zijn uit ons leven.

 

Vorig jaar heb ik, Herman Engberink, wethouder Olst-Wijhe, op de Dag van de witte stok in Olst geprobeerd over te steken zonder dat ik wat kon zien. Ik heb dat als bijzonder ervaren omdat je naast het zo goed mogelijk gebruik van je eigen zintuigen aangewezen bent op de alertheid en handelen van overige weggebruikers. Dit is best wel spannend om hierop te kunnen vertrouwen.

Zo’n activiteit is nu niet mogelijk. Wel is het mogelijk om digitaal iets te doen. Daarom wil de werkgroep Inclusie van de Adviesraad Samenleving Olst-Wijhe alle inwoners uitdagen tot het volgende.

 

De uitdaging

Denk u eens in, als u dat niet bent, dat u blind óf doof bent óf moeite hebt om goed te begrijpen wat er geschreven is door laaggeletterdheid.

Bezoek dan één of meerdere van de volgende websites:

ondersteuning.olst-wijhe.nl

cjg.olst-wijhe.nl

www.olst-wijhe.nl

www.adviesraadsamenleving-olstwijhe.nl

www.uthuus.nl

www.stdekern.nl/gemeentes/olst-wijhe

www.wijz.nu/gemeente/olst-wijhe

Bedenk een vraag waarvan u op die website een antwoord verwacht. Probeer het dan op te zoeken vanuit de beperking die u heeft of bedacht heeft.

Wij horen of zien graag met welke door u bedachte beperking en vraag u welke website heeft bezocht. Vooral zijn wij benieuwd of u antwoord heeft gekregen op uw vraag en wat er volgens u beter kan aan de website. Zo helpt u de organisaties om hun website toegankelijker te maken voor iedereen!

U kunt uw reactie sturen aan inclusie@remove-this.adviesraadsamenleving-olstwijhe.remove-this.nl. Dit kan tot uiterlijk 13 oktober 2020. Daarna zullen wij de reacties verzamelen en ziet u hierover iets terug in de Huis-Aan-Huis, uiteraard zonder namen te vermelden.